Nedostatok žien vyvoláva násilie

V niektorých ázijských a afrických krajinách tiká časovaná bomba, na ktorej ničivému výbuchu zrejme dôjde v najbližších dvadsiatich rokoch. Neustále totiž rastie počet mladých mužov, ktorí márne hľadajú životnú partnerku.


Zvyšujúca sa nerovnováha medzi zástupcami oboch pohlaví sa stáva vážnym spoločenským problémom.

"Vzťah k mužom a ženám je v mnohých spoločenstvách zreteľne odlišný," uvádza Therese Heskethová z londýnskej univerzity, ktorá sa dlhodobo zaoberala štúdiom tohto javu. Vo väčšine ázijských a severoafrických štátov totiž došlo a dochádza k zreteľnému úbytku mladých žien. Rodičia dávajú prednosť synom ako pokračovatelům rodovej línie, zatiaľ čo na dcéry pozerajú s dešpektom. Zbavujú sa ich ešte pred narodením alebo aj po ňom. Ak niektoré z nich predsa len prídu na svet, dostáva sa im menšie starostlivosti i pozornosti, vrátane lekárskej, takže umierajú skôr ako mužskí potomkovia.

Následky sú však dramatické

"V nasledujúcich dvadsiatich rokoch bude v Číne a Indii asi o 12 až 15 percent mladíkov viac než dievčat," predpovedá vedkyňa. Mnoho z nich sa preto nebude môcť nikdy oženiť. A to v spoločnosti, ktorá vysoko preferuje úlohu rodiny a dbá na tradície. Navyše dopyt značne prevýši ponuku a kandidátky na nevesty si budú môcť začať vyberať medzi vhodnými uchádzačmi. Najväčšiu šancu dostanú pochopiteľne najlepšie situovaní. Na mladíkov zo sociálne slabých vrstiev čaká zrejme samota. Práve tá je ale nesmierne nebezpečná. Oprávnene možno predpokladať, že sexuálna frustrácia môže vyvolať zatiaľ latentný násilnícke sklony, viesť k vyššiemu zapájaní do organizovaného zločinu a rozmanitých teroristických organizácií.

Ani Európa nie je imúnna

Obdobnému nebezpečenstvo, ktoré plynie z nedostatku žien, sa zrejme bude musieť postaviť aj Európa, ako vedci ilustrujú na príklade Nemecka. Presnejšie povedané jeho nových spolkových krajín, na teritóriu bývalej Nemeckej demokratickej republiky. V súčasnej dobe je tam bez partnerky každý siedmy muž. Na stovku predstaviteľov silnejšieho pohlavia vo veku medzi 18 a 29 rokmi totiž podľa štatistických údajov pripadá len 86,5 ženy. "Situácia, ktorá nastala," hovorí Bernhard Nauck, sociológ z univerzity v Chemnitz, "pripomína hurikán, ktorý sa desivou rýchlosťou ženie k pobrežiu." A varuje, že pri súčasnom trende sa začnú v priebehu šiestich až siedmich rokov o jednu ženu preťahovať hneď dva perspektívne ženísi. (Plus)

Nedostatok žien vyvoláva násilie


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky